Doel van deze website :

Met deze website kan iedereen de hulpdiensten volgen in zijn of haar regio.
Zo is er exact zien waar die auto's met gillende sirenes naartoe gaan.
Of als je ze toevallig ergens ziet staan is deze website als naslagwerk te gebruiken.
De meldingen zijn opgedeeld in regio's en apart te bekijken.

Disclaimer:

De informatie diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en
kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie.

Hoewel wij ons uiterste best doen om alle informatie diensten en producten zo goed en foutloos
mogelijk aan te bieden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten,
defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.
Wij zien derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Niets van deze website mag worden gebruikt zonder toestemming van de beheerder.
Het gebruik van tekst- of fotomateriaal op andere sites is daarom ook absoluut verboden.
Op al het fotomateriaal berust copyright en ongeautoriseerde overname in welke vorm is dan ook
ten strengste verboden, zie Auteurswet 1912.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen
informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de beheerder (ook niet via een eigen netwerk).

p2000.info p2000monitor.eu kunnen er niet voor instaan dat de informatie op
onze websites geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie
wordt aangeboden in de staat, waarin deze zich feitelijk bevindt en
zonder enige (impliciete) garantie
of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

p2000.info p2000monitor.eu sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei
directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt
met het gebruik van p2000.info p2000monitor.eu, het gebruik van informatie
die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om p2000.info
p2000monitor.eu en te kunnen raadplegen.

Privacy:

p2000.info p2000monitor.eu hechten veel waarde aan de bescherming van privacy
rondom adres gegevens van derden die bij de meldingen op de website worden vermeld.
Het is dus ten strengste verboden om deze gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.
Tevens word bij ieder bezoek aan de website uw IP-adres geregistreerd.
Deze gegevens worden gebruikt om te berekenen hoeveel bezoekers onze website gemiddeld heeft.
Dit adres zal niet aan derden worden verstrekt en blijft in de log staan van de website.


Slot:

p2000.info p2000monitor.eu wenst u en prettig verblijf op de website.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken door naar ons te mailen via de contact link,
die u in het linker menu van de site kunt vinden.
©2023 Harry Bos / p2000.info p2000monitor.eu Alle rechten voorbehouden