GRIP Meldingen

GRIP 0 – Dagelijks optreden van de Hulpdiensten “Motorkapoverleg” (Inzet: -)
GRIP 1 – Incident + Gecoördineerde multidisciplinaire inzet (Inzet: CTPI)
GRIP 2 – Grootschalig incident + gecoördineerde multidisciplinaire inzet (Inzet: CoPI + ROT)
GRIP 3 – Ramp / Zwaar ongeval in één Gemeente (Inzet: CoRT + ROT + GBT’s)
GRIP 4 – Ramp / Zwaar ongeval in meerdere gemeenten (Inzet: CoRT + ROT + GBT’s + RBT)
GRIP 5 – Ramp / Crisis in meerdere provincies / landen (Inzet: CoRT + ROT + GBT’s + RBT + PCC + DCC + NCC)

CTPI – Coördinatie Team Plaats Incident
CoPI – Commando Plaats Incident
ROT – Regionaal Operationeel Team
CoRT – Commando Rampterrein
GBT – Gemeentelijk Beleidsteam
RBT – Regionaal Beleidsteam
PCC – Provinciaal Coördinatiecentrum
DCC – Departementaal Coördinatiecentrum
NCC – Nationaal Coördinatiecentrum

Politiecodes

1 - Overvalmelding
100 - Aanhouden ivm ernstig feit
100 - OA Opsporen en Aanhouden
100 - OMB Opsporen, Aanhouden en in Bewaringstellen
100 - OAO Opsporen, Aanhouden en Overbrengen
100 - OAV Opsporen, Aanhouden en Voorgeleiden
1000 - Persoon of goederen staan niet gesignaleerd
101 - Doorrijding
102 - Doorijding met drank
103 - Doodrijding met doorrijding
104 - Dood met doorrijding en drank
105 - Auto te water met dodelijke afloop
106 - Doodrijding met een dier
107 - Doodrijding met tram of bus
108 - Doodrijding met dienstvoertuig
11 - Aanrijdingen
110 - OAT Ongewenste vreemdeling Aanhouden en Terugbrengen
110 - OVR Ongewenste Vreemdeling
111 - Aanrijding met letsel
112 - Aanrijding met letsel en drank
113 - Doorrijden met letsel en drank
115 - Gemeentehaven Maassluis
116 - Aanrijding met een dier met letsel
117 - Aanrijding met letsel met tram of bus
118 - Aanrijding met letsel met dienstvoertuig
119 - Aanrijding mogelijk met letsel
120 - Aanhouding inzake vonnis
121 - Aanrijding
122 - Aanrijding met drank
123 - Doorrijding
124 - Doorrijding met drank
125 - Auto te water
126 - Aanrijding met een dier
127 - Aanrijding met tram of bus
128 - Aanrijding met dienstvoertuig
13 - Gladde banden
131 - 151 Overtreding tegen openbare orde
132 - Rijverbod
133 - Onder invloed gaan rijden
137 - Discriminerende opmerkingen
14 - Parkeren
141 - Parkeerproblemen
141a - Openlijke geweldpleging
142 - Foutief parkeren
144- In- of uitrit geblokkeerd
145 - Foutief parkeren op bushalte
146 - Foutief parkeren op taxiplaats
147 - Laad- of loszone bezet
149 - Grafschending
14a - Overtreding van de verkeerswet
15 - Diverse verkeersproblemen
150 - Aanhouding inzake rijverbod
151 - Verkeerslicht defect
152 - Gat in rijbaan of trottoir
153 - Lekke waterleiding
154 - Loslopende dieren
155 - Verkeersstagnatie
156 - Brug sluit niet
157 - Begeleiding zwaar transport
157 - 158 Gevaarlijke misdrijven
157c - Brandstichting
158 - Obstakels op rijbaan
170 - Vernieling van gebouwen
173 - Inzameling van geld of goed, al dan niet met vergunning
173a - Verontreiniging van oppervlaktewater
174 - Zonder vergunning handelen of waar aanbieden
177 - 206 Overtreding tegen openbaar gezag
18 - Definitief intrekken van rijbewijs
180 - Aanhouding op groeps- of postbureau
191 - Overige verkeerszaken
192 - Lekkende benzine- of gastank
200 - Persoon aanhouden, opsporing van verblijfplaats
201 - Verdachte omstandigheden bij per­selen
202 - Verdachte omstandigheden, overige
203 - Inbraak woningen
204 - Inbraak bedrijven
205 - Inbraak scholen
206 - Overige inbraken
207 - Automaat wordt gekraakt
208 - Parkeermeter wordt gekraakt
208 - 235 Munt- en valsheidmisdrijven
209 - Inbraak verwijzen/opnemen
21 - Diefstal met uitzondering van voer­tuigen
210 - In kennis stellen van vonnis, niet aanhouden
211 - Diefstal vanaf openbare weg
212 - Diefstal uit bedrijven
213 - Diefstal, overige
214 - Iemand zit vast inzake diefstal
215 - Tanken zonder betalen
22 - Alarmen (geen brandalarm)
220 - Poging tot aanranding
221 - Overvalalarm
222 - Inbraakalarm
223 - Buitenalarm
224 - Kluisalarm
225 - Valsheid in geschrifte
23 - Diefstal van of uit voertuigen
231 - Diefstal en verdachte omstandig­heden bij voertuig
236 - Diefstal fiets
237 - Diefstal aanhangwagen of caravan
238 - 249 Zedenmisdrijven
239 - Poging tot exhibitionisme
240 - Jeugdigen gebruiken voor pornografie
242 - Verkrachting
246 - Aanranding
249 - Ontucht bij minderjarige
25 - Vernieling (strafrecht) op heterdaad
250 - Voorzichtig, aandacht trekken, wacht op instructies
251 - Vernieling strafrecht
252 - Vernieling van ruit
260 - Gegevens centrale inlichtingendienst
261 - 269 Belediging
270 - Voertuig niet APK gekeurd
280 - Voertuig niet verzekerd
282 - Vrijheidsberoving (o.a. ontvoeringen)
285 - Bedreiging
287 - 299 Misdrijf tegen het leven gericht
289 - Moord
29 - Overige misdrijven tegen goederen
3 - Overtredingradio- en telefoniewet
30 - Echtscheidingsproblemen
300 - Goederen staan gesignaleerd
301 - 306 Mishandeling van diverse aard
303 - Aantreffen gesignaleerde goederen
307 - 309 Dood en lichamelijk letsel door schuld
310 - Poging tot diefstal
311 - Gepleegde diefstal
312 - 317 Diefstal met bedreiging of geweld­pleging
315 Stroping
316 Huishoudelijk- en huwelijksmoeilijk­heden
317 - 325 Afpersing, bedreiging en bedrog
326 - Oplichting
350 - Vernielingen of beschadigen van voertuigen
351 - 354 Overige vernielingen
360 - Rijden zonder rijbewijs
387 - Poging tot doodslag
390 - Moord of poging daartoe
391 - Overige misdrijven tegen goederen
4 - Misdrijven tegen personen
40 - Overval/beroving
400 - Drugshandelaar
401 - Overval
402 - Gijzeling
403 - Beroving
404 - Tasjesroof
405 - Zakkenrollerij
406 - Aanranding en/of verkrachting
407 - Vrijheidsberoving
41 - Openlijk geweld met vechten
410 - Drugsgebruiker
411 - Openlijk geweld
412 - Vechten
413 - Steekpartij
414 - Schietpartij
415 - Bedreiging met geweld
416 - 417 Heling
42 - Lastig vallen/aanranding
421 - Voyeur
423 - Hinderlijk persoon
424 - Straatschenderij, baldadigheid
426 - Orderverstoring bij openbare dron­kenschap
428 - Brandstichting
429 - Steun aan rassendiscriminatie
43 - Assistentie
430a - Naaktrecreatie buiten toegestane plaatsen
431 - Assistentie collega
435 - Opgeven van valse naam of titel
441 - Oplichting
450 - Schietpartij
453 - Openbare dronkenschap
455 - Kwelling van dieren
49 - Misdaden tegen personen
491 - Overige misdaden tegen personen
50 - Openbare orde
500 - In bezit van vuurwapen (machtiging­houder)
501 - 453-er (Wandelaar onder invloed)
502 - Verdovende middelen
503 - Prostitué
504 - Dierenmishandeling
505 - Gebruik dienstwapen
510 - Vuurwapen
511 - Baldadige jeugd
512 - Crossen
513 - Vernieling
514 - Baldadigheid met vuur
515 - Baldadigheid met vuurwerk
516 - Baldadigheid met sneeuw en ijs
517 - Baldadigheid met kerstbomen
518 - Voetballende jeugd
52 - Bemoeienis met horeca
520 - In bezit van illegaal vuurwapen
521 - Geluidshinder horeca
522 - Sluitingstijd horeca
523 - Moeilijkheden horeca
524 - Vechtpartij horeca
525 - Vechtpartij horeca met vuurwapen
52e - Kenteken vervallen
53 - Kraken en bezetten
531 - Kraken en bezetten van een woning
532 - Kraken en bezetten van een gebouw
533 - Kraken en bezetten van openbare gebouwen
534 - Ontruiming kraakpand
54 - Brand-bommelding-ontploffing
541 - Kleine brand binnen
542 - Kleine brand buiten
543 - Automatische brandmelding
544 - Brand middelmatige omvang
545 - Grote brand
546 - Gaslekkage gaslucht
547 - Bommelding
548 - Ontploffing
55 - Calamiteiten rampendreiging
551 - Verkeersramp
552 - Aanvaring/stranding
553 - Spoorwegongeval
554 - Vliegtuigongeval
555 - Ongeval gevaarlijke stoffen
556 - Kaping
557 - Aantreffen explosieve
558 - Plunderingen
559 - Ontsnapping uit de gevangenis
56 - Milieu overlast
562 - Verontreiniging water
563 - Verontreiniging lucht
564 - Verontreiniging bodem
57 - Hoogwaterregeling en dijkbewaking
571 - Hoogwaterregeling en dijkbewaking
58 - Algemene politieverordening, bijzondere wetten
581 - Algemene politieverordening, vreemdelingendienst
582 - Illegaal vuurwapenbezit
583 - Bijzondere wetten
584 - Straathandel
585 - Straatmuziek
586 - Illegaal verblijf
59 - Openbare orde
591 - Overige openbare orde
592 - Stormschade
593 - Opening Staten Generaal
594 - Demonstratie
595 - Aardschok of aardbeving
60 - Ongeval/onwel/onnatuurlijke dood
600 - Heler
601 - Onwel worden
602 - Onwel buitenshuis
603 - Onwel binnenshuis
604 - Bedrijfsongeval
605 - Vermoedelijke onnatuurlijke dood
606 - Poging tot zelfmoord
61 - Bemiddeling
611 - Burengerucht
612 - Moeilijkheden buiten
613 - Moeilijkheden binnen
614 - Blaffende hond
615 - Knop naar links
616 - Huisvredebreuk
617 - Wateroverlast/lekkage
61a - Voertuig niet APK-gekeurd
62 - Moeilijkheden met openbaar vervoer
621 - Moeilijkheden trein/tram/bus
622 - Moeilijkheden in taxi
63 - Hulpverlening
631 - Bewoner geeft geen gehoor
632 - Overbrengen bericht
633 - Overbrengen goederen
634 - Iemand die de kluts kwijt is
635 - Gewond dier
636 - Redding uit zee
69 - Vorm van hulpverlening
691 - Overige hulpverlening
70 - Dienstverlening
700 - Veroordeeld tot TBR
701 - Aanvraag assistentie (muv code 431)
702 - Wegsleepregeling
703 - Wegsleepregeling spits
704 - Technisch onderzoek
705 - Overbrengen verdachte
706 - Overbrengen voertuig
707 - Overbrengen goederen
709 - Overige dienstverlening
72 - Onderzoek eigen initiatief
721 - Onderzoek eigen initiatief (status 8)
8 - Rijden onder invloed
800 - Met proefverlof
801 - Informatieaanvraag
81 - Staat van Politiealarm (SPA)
811 - Staat van politiealarm in eigen ge­meente
812 - Staat van politiealarm buiten eigen gemeente
82 - Zoekopdracht van meldkamer
821 - Bericht aan alle wagens
89 - Opsporingsactiviteiten
891 - Overige opsporingsactiviteiten
900 - Onverzekerde auto
910 - Geen geldig kenteken
920 - Geen rijbewijs
930 - Nog openstaande bekeuring

Signalering Rijksdienst voor het Wegverkeer

A-01 Handelsvoorraad
A-02 Strafblad
A-03 Rijbewijsgegevens
A-08 Artikel 8; Rijden onder invloed van drank en/of drugs
A-10 Aanrijding met dodelijke afloop
A-14 Kentekenuitgifte geweigerd
A-18 Definitief intrekken van rijbewijs
A-19 Geen info particulieren
A-23 Vermist kenteken DeeI Ill
A-33 Kenteken vervangen
A-34 Ongeldig art. 17 RKR, documentatie niet ingeleverd
A-41 Melding ontvreemd voertuig is verkocht
A-46 Aanvraag lopende vervangend kenteken
A-51 Demontage door erkend bedrijf
A-52 Voertuig geëxporteerd
A-53 Gebruik buiten openbare weg
A-54 Belastingplicht op voertuig geschorst
A-61 Nietigverklaring rijden op openbare weg
A-61 Voertuig alleen rijden tussen huisadres en Apk-keuringstation
A-86 Voertuig vermist
A-87 Voertuig gestolen, raadpleeg OPS
A-89 Correspondentieadres i.v.m. leaseauto
A-91 Vervangend kenteken
A-93 Kenteken vervallen

Antecedenten

Anton Autodiefstal
Bernard Diefstal (brom-)fiets
Dirk … Rijden onder invloed
Ferdinand Doorrijden na 'n ongeluk
Gerard Geweldsdelict
Hendrik Heling
Isaak . Inbraak of Insluiping
Karel . Winkel diefstal
Marinus Milieudelicten
Otto . Overtreding van de opiumwet
Victor . Overtreding van de wapen- en munitiewet
Xantippe Overige misdrijven
Zaandam Zedenmisdrijf

Codes Centraal Post Ambulance

1 Assistentie 2e ambulance
2 Met spoed politie ter plaatse
3 Met spoed brandweer ter plaatse
4 idem (minder gecompliceerde reddingsoperatie)
5 Begrafenisondernemer ter plaatse
6 Bijstand van brandweer of duikers
7 Politiebegeleiding
8 Dokter ter plaatse
9 Gevaar voor ambulance personeel
10 Mobilofoon via rampenkanaal (167.8500 Mhz)
100 aanrijding met 1 gewonde
110 Aanrijding met meerdere gewonden
120 Aanrijding met beknelling
130 Aanrijding met trein
140 Auto te water
150 Huisongeval
160 Sportongeval
170 Bedrijfsongeval
180 Iemand gewond
190 Val van hoogte
200 Iemand onwel geworden
210 Hartinfarct
220 astma cardiale (ademnood)
230 Hart/adem stilstand
240 Reanimatie
250 astma bronchiale (astma aanval)
260 hyperventilatie
270 Shock
280 Drenkeling
300 intoxicatie (vergiftiging)
310 Overdosis medicijnen
320 Overdosis drank
330 Overdosis drugs
340 Koolmonoxide vergifteging (CO)
350 Zelfmoordpoging
360 Zelfmoord
370 Psychiatrisch patiënt
400 coma
410 epileptische aanval
420 Hersenschudding
430 Hersenkneuzing
440 Schedeltrauma
450 Schedelbasisfractuur
460 Hersenbloeding
500 Vechtpartij
510 Schietpartij
520 Steekpartij
530 Zedenmisdrijf
540 Elektriciteit ongeval
550 Explosie ongeval
600 Traumatische toestand
610 Suikerziekte
620 Maagbloeding
630 Acute blindedarm ontsteking
640 Longletsel
650 Amputatie
660 Gecompliceerde fractuur
670 Rugwervelfractuur
680 Slagaderlijke bloeding
700 Spoedbevalling
710 Spontane abortus
720 Fluxus (hevige bloeding)
730 couveuse vervoer
1000 Overleden

Afkortingen Brandweer

AA Aanhangwagen
AB Adembeschermingsvoertuig
AL Autoladder
AC Alarmcentrale
AG Adviseur Gevaarlijke Stoffen
AS Autospuit
BvD Bevelvoerder van Dienst
CA Chemisch Adviseur
CvD Commandant van Dienst
CO Commando-eenheid
CP Commandopost
CT Crashtender
DA Dienstauto
DB Dienstautobus
DP Dompelpomp voertuig
GM Gereedschap/materiaalvoertuig
GS Gevaarlijke Stoffen Eenheid
HA Haakarm voertuig
HO Hoofdofficier
HOvD Hoofdofficier van Dienst
HV Hulpverleningsvoertuig
HV1 Hulpverleningsvoertuig 1
HV2 Hulpverleningsvoertuig 2
HV3 Hulpverleningsvoertuig 3
HW Hoogwerker
KR Kraanvoertuig
MD Materieel Dienst
ME Meetvoertuig
MH Medische Hulpdiensten
MP Meetploeg
OvD Officier van Dienst
PB Poederblus wagen
PM Personeel/materiaalvoertuig
ROGS Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
SB Schuimblus wagen
SL Slangenwagen
TD Technische Dienst
TAS Tankautospuit
TS Tankautospuit
TZ Technische Zaken
VC1 Verbindings/commandowagen
VC2 Verbindings/commandowagen
VC3 Verbindings/commandowagen
VD Verbindingsdienst
VG Vrijwillig Gedeelte
VO Vloeistofongevallenwagen
WO Waterongevallenvoertuig

 


<©2023 Harry Bos / p2000.info p2000monitor.eu Alle rechten voorbehouden